DIDŽIULIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
AKMENA | GILVYDŽIAI | GRIGIŠKIS (GRIGIŠKIAI) | LAITELIAI | MENDRUPYS | ŠLYNYNĖ (Viešintų) | VALEČKAI |

2013-11-22   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Viešintų. Ribojasi su Valečkų, Akmenos, Laitelių, Šlynynės, Gilvydžių ir Mendrupio kaimais bei Grigiškio viensėdžiu. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Kupiškis. Per kaimą teka upelis Paventis – Vadakstos intakas.

Yra 20 sodybų – 37 gyventojai (2001 m.), 34 gyventojai (2011 m.). Priklauso Viešintėlių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimas seniau buvęs vienas iš didžiausių apylinkėje, gal todėl ir pavadinimas kilęs nuo to – Didžiuliškiai. Senieji gyventojai pasakoja, jog kaimo pavadinimas kilęs ir nuo to, kad šioje vietovėje gyvenę didelio ūgio žmonės.

1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių kaimelių generaliniame rejestre minimi ir Didžiuliškiai. Kaimas su 10 valstiečių šeimų priklausė ponui Tyškai. 1923 m. kaime buvo 22 sodybos – 96 gyventojai. 1931 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 251,37 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Didžiuliškių buvo ištremta į Sibirą 1 šeima.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Gedimino pilis", vėliau priklausė "Kalnapilio", Andrioniškio kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Viešintų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios. Kapinėse išlikęs vienas geležinis kryžius su lenkišku įrašu bei data "1868 m." 1991 m. kapinėse buvo pastatytas ąžuolinis kryžius nežinomam bolševikinio teroro kankiniui (autorius – tautodailininkas Povilas Bugailiškis).