AKMENA
  Gretimos vietovės:
DIDŽIULIŠKIAI | GILVYDŽIAI | GRIGIŠKIS (GRIGIŠKIAI) | JUODVILIŠKIS | LAITELIAI | NEMEIRIAI |

2020-12-15   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 3 kilometrų į pietus nuo Viešintų. Ribojasi su Didžiuliškių, Nemeirių, Juodviliškio, Gilvydžių, Laitelių ir Grigiškio kaimais. Įsikūręs į rytus nuo krašto kelio Anykščiai–Kupiškis. Per kaimą teka upelis Paventis – Vadakstos intakas.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Viešintėlių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimas įsikūręs greta Akmenos dvaro, iš čia ir kilęs jo pavadinimas.

1923 m. Akmenos dvare buvo 4 sodybos – 41 gyventojas. Nepriklausomos Lietuvos metais Akmenos dvare veikė vėjo malūnas. 1926 m. buvo vykdoma Akmenos dvaro žemių parceliacija. Dvaro savininkui Juozui Jankauskui iš 251,51 ha žemės buvo palikta 81,49 ha.

1930 m. Juodžgalio pradinė mokykla buvo perkelta į Akmenos kaimą, kur įsikūrė išnuomotose patalpose. 1936–1937 m.  mokykla pradėjo dirbti nuosavose, jai pastatytose, patalpose. Su I–IV skyriais dirbo mokytoja Barbora Sabaliauskaitė. 1937–1938 m. su I–IV skyriais dirbo mokytoja Liongina Dolmatienė. 1939–1940 m. I–IV skyriuose mokėsi 69 vaikai. Akmenos pradinė mokykla veikė Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, 1943–1948 m. mokykloje gyveno ir dirbo mokytojų Kriukų šeima: vedėjas Jonas Kriuka ir mokytoja Stefanija Kriukienė. 1949–1953 m. mokykloje dirbo mokytojų Jankauskų šeima: vedėjas Vytautas Jankauskas ir mokytoja Vanda Jankauskienė. Vėliau mokyklos vedėjais dirbo mokytojai: iki 1958 m. – Jonas Kuodis, 1958–1963 m. – Adelė Dudonytė-Šakalienė, 1963–1973 m. – Apolonija Gurkšnytė-Kulbokienė. Paskutinioji šios mokyklos  mokytoja 1983–1984 m. buvo Dalia Ratkutė. 1984 m. mokyklą uždarius, pastatas liko nenaudojamas, apleistas ir nyksta.

1941 m. birželio 14 d. iš Akmenos kaimo ir Anykščių buvo ištremta į Sibirą 5 asmenų Hopenų šeima: ūkininkas Antanas Hopenas (1895–1943), miręs Rešotų lageryje (Krasnojarsko kr., Rusija), jo žmona Marija Hopenienė (1899 – po 1941, mirusi tremtyje), jų sūnus Romanas Hopenas (g. 1930 m.) ir A. Hopeno motina Stefanija Hopenienė (1863–1944, mirusi tremtyje), kartu buvo ištremta ir A. Hopeno sesuo Karolina Jazdovskienė (1893–1941, mirė tremtyje), gyveno Ust Pristanės rajone (Altajaus kr., Rusija), iš ten šeima į Lietuvą nebegrįžo. Tą pačią dieną iš Akmenos dvaro buvo ištremta į Sibirą 3 asmenų Jankauskų šeima: Jadvyga Čerkauskaitė-Jankauskienė (1888–1955, mirusi tremtyje), jos duktė Elena Jankauskaitė (1911–1996) ir sūnus Stasys Jankauskas (1916–1996), gyveno Ordžonikidzevskio rajone (dabar – Changalaso ulusas, Jakutija, Rusija), likę gyvi šeimos nariai paleisti iš tremties 1956 m., bet į Lietuvą nebegrįžo. Dar vienas Jankauskų sūnus Aleksandras Jankauskas (1912–2001) buvo ištremtas 1948 m. gegužės 22 d. ir tremties sąlygomis Širokij Loge (Manos r., Krasnojarsko kr., Rusija) gyveno 1948–1958 m., 1959 m. grįžo į Lietuvą.

Nuo 1954 m. gegužės 25 d. iki 1963 m. sausio 12 d. veikė Troškūnų rajono (vėliau – Anykščių rajono) Akmenos apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (centras – Akmena). Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Andrioniškio apylinkės, o nuo 1977 m. balandžio 4 d. – prie Viešintų apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Gedimino pilis", vėliau priklausė "Draugystės", "Gimtosios žemės", Viešintų kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Viešintų parapijai. Kapinių nebuvo.

Akmenos kaime išlikęs dvaro gyvenamasis namas, parko ir tvenkinių fragmentai bei akmeninis Akmenos vėjo malūnas, statytas apie 1860–1870 m. dvarininko Hopeno ir XX a. pradžioje buvęs vienas didžiausių Lietuvoje: pagrindo skersmuo – 14 metrų, viršūnės skersmuo – 7 metrai, sienų storis – 1 metras, o 12,5 metro ilgio sparnų viršūnės siekė 30 metrų aukštį.

Akmenos dvaras ir malūnas 1912–1941 m. priklausė Jankauskams – Juozui Jankauskui, paskui jo sūnui Aleksandrui Jankauskui (1912–2001), kol šis turtas buvo nacionalizuotas, o J. Jankausko našlė dvarininkė Jadvyga Jankauskienė (1888–1955) su suaugusiais dukra Elena (1911–1996) ir sūnumi Stanislovu (1916–1996) buvo ištremti, dar vienas sūnus Aleksandras buvo ištremtas 1948 m. Malūną po karo perėmęs "Draugystės" kolūkis jį naudojo beveik 30 metų, kol apleido ir paliko griūti. Šio malūno – valstybės saugomo technikos paminklo – sienas atgavę Jankauskų dvaro paveldėtojai Regina Jankauskaitė-Žirgulevičienė ir Rimgaudas Žirgulevičius 1994–2000 m. jį restauravo ir užkonservavo: sumontavo vidaus įrengimus ir uždengė besisukantį stogą su sparnų tvirtinimo konstrukcija.  

Akmenoje 1944 m. gimė ekonomistas, kompozitorius Algimantas Stanislovas Kriuka, 1946 m. – gydytoja Regina Kriukaitė-Bitinienė.