ADOMAVA (Adamava)
  Gretimos vietovės:
ANTANAVA (Kurklių) | DESIUKIŠKIAI | KURKLIAI I | LAŠUPIS | TRAKINIAI (Kurklių) | UŽUŠILĖS | VALAKINIAI |

2016-12-25   |   Spausdinti

Viensėdis Kurklių seniūnijoje už 6 kilometrų į pietryčius nuo Kurklių. Įsikūręs abipus magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Valakinių, Trakinių, Kurklių I, Antanavos, Desiukiškių, Lašupio ir Užušilių kaimais. Viensėdį iš šiaurės supa Kurklių šilas, iš pietų – Desiukiškių miškas.

Yra 3 sodybos – 12 gyventojų (2001 m.), 6 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių II seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Prie Adamavos palivarko 1863 m. liepos 30 d. įvyko sukilėlių mūšis su rusų kazokais. Žuvo 52 sukilėliai. Apie 1921 m. kaime buvo 2 sodybos, turėjo daugiau nei 100 ha žemės.

Adomavos kaimas kūrėsi Adamavos dvare, kurio paskutiniai savininkai buvo Aleksandras Pavydys (?–1935) ir Uršulė Šablevičiūtė-Pavydienė – kunigo Kazimiero Šablevičiaus sesuo. Tuomet kaimas kartu su dvaru turėjo 125,5 ha žemės. Jaunystėje išvykęs į JAV ir ten privačią siuvyklą turėjęs A. Pavydys sukaupė pinigų, už kuriuose įsigijo iš našlės Pizonienės Adamavos dvarą su pastatais, inventoriumi ir gyvuliais. Vyrui žuvus per nelaimingą atsitikimą, našlė su trim mažom dukrelėm U. Pavydienė dvare ūkininkavo su motina Magdalena Šablevičiene, o žemę nuomojo pusininkams. 1941 m. vasarą dvaras buvo subombarduotas, vėliau pastatai sunyko, dvarvietėje buvo statomi nauji kolūkiniai statiniai.

1934 m. rudenį buvo atidaryta Adamavos pradinė mokykla kaip atskiras Antanavos mokyklos komplektas, visą laiką veikusi nuomojamose patalpose. Čia dirbo mokytojos: 1934–1936 m. – Marija  Adukauskaitė, 1934–1937 m. – Antanina Skinderienė, 1937–1938 m. – Edita Zibolaitė, 1938 m. rudenį – Elena Vaitkutė, 1939–1941 m. – Vanda Gliaudelienė, 1941–1942 m. – Elena Mikeliūnienė. Apie  1942 m. mokyklos veikla kaime nutrūko ir po karo nebuvo atnaujinta.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Adomavos niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. rugsėjo 11 d. kaimas buvo įjungtas į K. Požėlos kolūkį, vėliau priklausė "Laisvės spindulio", "Ąžuolo", "Nevėžio" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Dabar kaime veikia malūnas.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Adomavoje 1916 m. gimė kariškis, geologas mokslininkas Stasys Žeiba, 1943 m. – pedagogė literatė Ona Pranckevičiūtė-Baliukienė.