ANTANAVA (Kurklių)
  Gretimos vietovės:
ADOMAVA (Adamava) | DIDŽIAKAIMIS | KOLONIJA | KUKIŠKIS | KURKLIAI I | TRAKINIAI (Kurklių) |

2013-11-30   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 5 kilometrų į pietryčius nuo Kurklių. Per kaimą ir jo šiauriniu pakraščiu teka upė Virinta – Šventosios kairysis intakas. Ribojasi su Trakinių, Kolonijos, Didžiakaimio, Kurklių I, Kukiškio kaimais ir Adomavos viensėdžiu.

Yra 3 sodybos – kaimas likęs negyvenamas (2001 m.), yra 1 gyventojas (2011 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilo nuo pavadinimo – Antano žemė.

Du Antanavos viensėdžių jaunuoliai 1919 m. išėjo savanoriais į Lietuvos kariuomenę Nepriklausomybės ginti. Antanas Leita (1896–?) tarnavo nuo 1919 m. birželio 12 d. iki 1921 m. gruodžio 1 d., paskui gyveno Varguliuose. Kostas Matulionis (1899–?) tarnavo nuo 1919 m. birželio 1 d. iki 1921 m. lapkričio 10 d., demobilizuotas grįžo į gimtinę.

1923 m. Antanavos palivarke buvo 1 sodyba – 36 gyventojai. Antanavos palivarkas priklausė Kurklių dvarui (savininkas Kazimieras Bistramas). 1924 m. sausio 12 d. palivarko žemė buvo išdalinta trims savanoriams. 1925 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 132,73 ha žemės. Apie 1940 m. kaime buvo 14 šeimų.

1929 m. Trakinių pradinė mokykla buvo perkelta į Antanavos kaimą. 1930–1931 m. Antanavos pradinėje mokykloje I–IV skyriuose mokėsi 65 vaikai, mokytoju dirbo Inocentas Smetona. 1932–1933 m. mokykla turėjo jau 2 komplektus (Antanavos ir Desiukiškių kaimuose). Mokytojais dirbo Gertrūda Lumbienė ir Romualdas Kuzmickas, kurį 1933–1934 m. pakeitė Juozas Cimbolistas. 1939–1940 m. kaime mokyklos jau nebuvo, Antanavos pradinė mokykla dirbo 2 atskirais komplektais – Trakinių ir Adamavos kaimuose. Į Adamavą 1934–1935 m. buvo perkeltas ir Desiukiškių komplektas. Tuomet Antanavos mokykloje mokėsi 101 mokinys.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Antanavos buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1963 m. sausio 12 d. veikė Anykščių apskrities Kurklių valsčiaus (vėliau – Kavarsko, Anykščių rajono) Antanavos apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (centras – Antanava, vėliau – Didžiakaimis). Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Kurklių apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Virintos banga", vėliau priklausė "Draugystės", "Virintos", Kurklių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Antanavoje 1959 m. gimė pedagogas vadovas Alvydas Dūda.