KURKLIAI I
  Gretimos vietovės:
ADOMAVA (Adamava) | ANTANAVA (Kurklių) | BUTEIKIAI | KOLONIJA | KURKLĖ | KURKLIAI | KURKLIAI II | STARKIŠKIS | UŽUŠILĖS |

2023-11-23   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 4,5 kilometro į pietryčius nuo Kurklių. Įsikūręs Virintos upės dešiniajame krante į šiaurės rytus nuo upės, abipus magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Kurklių miesteliu, Starkiškio, Buteikių, Kurklių II, Gražiavietės, Užušilių, Antanavos ir Kolonijos kaimais, Adomavos ir Kurklės viensėdžiais. Šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Kurklių šilo.

Yra 30 sodybų – 38 gyventojai (2001 m.), 27 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių II seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Kurklių I kaime yra Kėkšto, Stirnų Tako, Šaulių, Šilo ir Upės gatvės.

XX a. pradžioje kaimo vietoje buvo Kazio Bistramo dvaras. 1923 m. buvo 1 sodyba – 71 gyventojas. 1927 m. buvo vykdoma dvaro parceliacija, žemė išdalinta ūkininkams, tuomet kaime įsikūrė 16 sodybų. K. Bistramo dvaro malūną (ant Virintos upės) nuomojo žydas Eizikas. 1927 m. kaimas turėjo 359,4 ha žemės, iš jos dvarui priklausė 120,2 ha. Kurklių I kaime veikė karčema, parduotuvė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kurklių I kaimo buvo ištremta į Sibirą 1 šeima. Ponai Bistramai pasitraukė į Lenkiją.

Greta Kurklių I kaimo, Kurklių šile, nuo 1945 m. rudens iki 1949 m. vasaros veikė Didžiosios Kovos apygardos "B" rinktinės Petro Kuktos-Girininko partizanų būrys. 1949 m. liepos 12 d. Kurklių šile buvo sunaikintos dvi Didžiosios Kovos apygardos štabo slėptuvės, žuvo 7 partizanai, tarp jų – šios apygardos štabo viršininkas J. Juras-Žilvinis, štabo nariai Alfonsas Leščius-Dėdė Šaltekšnis, P. Kukta-Girininkas.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į K. Požėlos kolūkį, vėliau priklausė "Ąžuolo", "Nevėžio" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

Kurklių šilo pietiniame pakraštyje yra Kurklių pilkapynas. Pilkapiai būdingi IX–XII a.

Nuo 1987 m. kaime apsigyveno ir kultūrines tradicijas jame plėtojo dailininkai keramikai Levas Bekeras ir Lina Bekerienė. Kurklių I kaimo pakraštyje vienkiemyje poilsiauja ir mišką Virintos pakrantėje sodina gydytojo Gintauto Kėkšto šeima. Kaimo sodyboje vasaroja ir jaunųjų šaulių vasaros stovyklas rengia Aurimo ir Jurgos Navikų šeima.

Kurklių dvare 1898 m. gimė kariškis, laisvės gynėjas Pranas Miliūnas.