PAURIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
GALVYDŽIAI | GALVIŠKIS | GIRELĖ (Svėdasų) | GRIKIAPELIAI | KUŠLIAI | VIKONYS (Svėdasų) |

2023-09-19   |   Spausdinti

Kaimas Svėdasų seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Svėdasų. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Rokiškis. Ribojasi su Kušlių, Galvydžių, Girelės, Grikiapelių ir Vikonių kaimais, Galviškio viensėdžiu. Vakariniu kaimo pakraščiu teka upė Jara, šiauriniu – jos kairysis intakas Vosinta.

Yra 5 sodybos – 19 gyventojų (2001 m.), 15 gyventojų (2011 m.). Priklauso Grikiapelių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

XIX a. pradžioje Pauriškiai buvo Svėdasų dvaro palivarkas. Praėjus 3 dešimtmečiams, įsiskolinęs valstybei dvaras palivarką pardavė iš varžytynių. Palivarko žemę įsigijo 4 ūkininkai.

XX a. pradžioje pastebėjęs, jog kaimo žemėje yra gero molio klodai, Motiejus Jakniūnas-Šalaka čia įkūrė plytų gamyklėlę. Tarpukaryje gamybą atgaivino jo sūnus Juozas.

1921 m. matininkas žemės rėžius išdalijo į sklypus. 1923 m. kaime buvo 10 sodybų – 40 gyventojų, turėjo apie 150 ha žemės.

Tarpukaryje kaime veikė Pavasarininkų, Angelaičių draugijos, Šaulių sąjunga. Pauriškių kaimo gyventojai prenumeruodavo įvairią spaudą: "Ūkininko patarėjas", "Mūsų laikraštis", "Varpelis", "Misijos", "Pavasaris". Trijuose kiemuose buvo radijo imtuvai: "Philips", "Markonix".

1927 m. Grikiapelių pradinė mokykla buvo perkelta į Pauriškių kaimą ir įsikūrė Papšių namuose. 1929–1930 m. Pauriškių pradinėje mokykloje buvo II–IV skyriai, su kuriais dirbo mokytojas Antanas Pliupelis. Kitais metais mokykla tapo jau 2 komplektų, buvo paskirti mokytojai Antanas Kapickas ir Jonas Švelnys. 1939–1940 m. jau tik 1 komplekto mokykla dirbo išnuomotose patalpose, I–IV skyriuose mokėsi 46 vaikai, vėl mokytojavo A. Pliupelis. 2001 m. Pauriškių pradinė mokykla pertvarkyta į Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos, gimnazijos pradinio ugdymo skyrių, kuris 2011 m. uždarytas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pauriškių buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. rugsėjo 3 d. kaimas buvo įjungtas į "Aušros" kolūkį, vėliau priklausė K. Požėlos, Svėdasų kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Nuo XX a. vidurio iki 1992 m. veikė Pauriškių biblioteka – Anykščių rajono centrinės bibliotekos filialas, kol buvo uždaryta kaip neperspektyvi.

Priklauso Svėdasų parapijai. Kapinių nebuvo.

Pauriškiuose 1882 m. gimė gydytojas Ipolitas Žilinskas, 1926 m. – laisvės gynėjas, politinis kalinys ir memuaristas Romualdas Šalaka, 1927 m. – filologas muzikas Stasys Baliūnas.