PEŠTINIAI
  Gretimos vietovės:
AKNYSTOS | GERKONYS | GUDELIAI (Debeikių) | JURZDIKAS (Debeikių) | KAPČIUŠKIAI | PAGERKLĖ | PAPŠIAI | TOLIŠKĖS |

2013-11-25   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurės rytus nuo Debeikių. Ribojasi su Kapčiuškių, Gerkonių, Gudelių, Aknystų, Papšių ir Jurzdiko kaimais, Pagerklės ir Toliškių viensėdžiais. Įsikūręs į šiaurę nuo Čekonių–Žaliosios kelio.

Yra 4 sodybos – 12 gyventojų (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Aknystų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Vietiniai žmonės pasakodavo, kad jų kaimo pavadinimas atsirado tuomet, kai išlaisvinti baudžiauninkai nesutarė dėl jiems dalijamos žemės ir susipešė. 

1923 m. kaime buvo 16 sodybų – 75 gyventojai. 1935 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 100,97 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Peštinių buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys. 1949 m. liepos 13 d. sovietinis saugumas areštavo Peštinių kaimo gyventoją Albiną Indrašių (1926–?), kuris už bendradarbiavimą su laisvės gynėjais buvo nuteistas kalėti 10 metų ir 1949–1956 m. kalintas lageryje.

1949 m. sausio 26 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Vienybė", vėliau iki 1992 m. priklausė "Ateities", Debeikių kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Peštiniuose 1925 m. gimė tautodailininkė Zosė Miškinytė-Bartašienė, 1928 m. – vaistininkas vadovas Vytautas Sedelskis, 1936 m. – pedagogas biologas Kazys Gražys ir tautodailininkė tapytoja Albina Miškinytė-Vaivadienė.