GERKONYS
  Gretimos vietovės:
BUTĖNAI | DANIŠIŪNAI | GRIKIAPELIAI | KAPČIUŠKIAI | MIKNIŪNAI | TOLIŠKĖS |

2021-07-28   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 4 kilometrų į šiaurę nuo Debeikių. Ribojasi su Kapčiuškių, Danišiūnų ir Mikniūnų kaimais, Pagerklės ir Toliškių viensėdžiais, kitapus Šventosios – Grikiapelių ir Butėnų kaimai. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka Šventoji, per kaimą – jos kairysis intakas Uolinta, čia yra jų santaka. Šiaurinę kaimo dalį užima Gerkonių miškas.

Yra 8 sodybos – 18 gyventojų (2001 m.), 20 gyventojų (2011 m.). Priklauso Varkujų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1598 m. Alantos (Molėtų r.) dvaro inventoriuje minimi Gerkonys kaip Elmininkų valsčiaus kaimas. 1789 m. Aknystų dvaro inventoriaus apraše minimi kaimai, tarp jų ir Pagerkonys – manoma, jog tai ankstesnis Gerkonių kaimo pavadinimas.

1923 m. kaime buvo 19 sodybų – 120 gyventojų. 1928 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 390,81 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gerkonių buvo ištremta į Sibirą 14 asmenų.

1949 m. balandžio 2 d. kaime buvo sukurtas "Laisvės spindulio" kolūkis. Stambinant ūkius, 1951–1954 m. Gerkonys priklausė "Auksinės varpos", o nuo 1954 m. – "Už taiką" kolūkiui, kol 1991 m. ūkis iširo. 1985 m. Gerkonių kaimo teritorijoje buvo įrengtas 1,7 ha ploto aerodromas žemės ūkio reikmėms, nuo XX a. pabaigos likęs nebenaudojamas.

Dabar kaime veikia Ritos ir Raimondo Labonų privatus mišrios veiklos ūkis, valdantis 100 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo veikė Gerkonių pradinė mokykla, kuri buvo panaikinta 1971 m.

Nuo 2019 m. Gerkonyse veikia viešoji įstaiga "Anykščių jausmų ratas" – moterų reintegracijos centras.

Priklauso Debeikių parapijai. Senosios kaimo kapinės nuo XX a. pradžios nebenaudojamos, apaugusios mišku. Išlikusios dvi kapavietės, vienoje iš jų – medinis kryžius su tvorele, kitoje – akmeninis paminklas su geležiniu kryžiumi bei data "1881", prie jo pritvirtinta lentelė su įrašu, kad tai – 1881 m. mirusio Mykolo Baliūno bei 1945 m. mirusio Juozo Matulio kapai. Apie 1990 m. kapinėse pastatyta jas ženklinanti atminimo lenta su įrašu: "Gerkonių kaimo kapinės. Čia palaidoti tautiečiai, žuvę 1945–1950 m. Gerbkime savo tautos praeitį".

Gerkonyse 1943 m. gimė literatė Liudvika Danielienė, 1954 m. – vaistininkė Aldona Gavutienė.