PURVYNAI
  Gretimos vietovės:
GRAUŽELĖS | KAUPINIŠKIAI | PAJUOSTINYS | PASMODAI |

2017-05-25   |   Spausdinti

Viensėdis Troškūnų seniūnijoje už 11 kilometrų į pietryčius nuo Troškūnų. Įsikūręs į šiaurę nuo siaurojo geležinkelio Panevėžys–Anykščiai linijos. Ribojasi su Pajuostinio ir Pasmodų kaimais, Grauželų ir Kaupiniškių viensėdžiais. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Troškūnų miško.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2000 m.), 1 gyventojas (2001 m.), viensėdis likęs negyvenamas (2011 m.). Priklauso Latavėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. Purvynuose buvo 2 sodybos – 15 gyventojų, gyveno antrosios eilės pusbrolių Juozapo ir Antano Balčiūnų šeimos. 1931 m. viensėdis buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet 76,29 ha žemės pasidalijo abiejų sodybų savininkai ir paveldėtojai.

Po Antrojo pasaulinio karo Purvynuose buvo represuota Balčiūnų šeima: 1946 m. sausio 4 d. areštuotas ir įkalintas lageryje ūkininkas Pranciškus Balčiūnas (1912–2003), 1948 m. gegužės 22 d. iš Purvynų buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys – Emilija Balčiūnienė (1910–1958) su vaikais Fausta (g. 1935 m.), Laimute Eugenija (g. 1938 m.) ir Juozu (g. 1944 m.).

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į "Pažangos" kolūkį, nuo 1960 m. priklausė Troškūnų tarybiniam ūkiui, "Aukštakalnio" kolūkiui, kol 1992 m. šis ūkis iširo.

Priklauso Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Purvynuose 1912 m. gimė žemdirbys agronomas ir bitininkas, tremtinys ir visuomenininkas Pranciškus Balčiūnas, 1941 m. – inžinierė-ekonomistė, visuomenininkė Emilija Balčiūnaitė, 1943 m. – inžinierė konstruktorė, sportininkė irkluotoja Vanda Balčiūnaitė-Gervytė-Jakubauskienė.