VOSGĖLIAI
  Gretimos vietovės:
ČEKONYS | ELMININKAI I (Senieji) | ILGABRADA | JOKŪBĖLIŠKIS | TAMOŠIŪNAI |

2017-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Tamošiūnų, Elmininkų I, Jokubėliškio, Ilgabrados ir Čekonių kaimais. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka upelis Elma – Šventosios kairysis intakas, kaime yra jo ištakos. Šiauriniu ir vakariniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Pavarių miško.

Yra 9 sodybos – 15 gyventojų (2001 m.), 16 gyventojų (2011 m.). Priklauso Senųjų Elmininkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Rašytiniuose šaltiniuose minima, jog 1729 m. Burbiškio palivarkui priklausė ir Vosgėlių kaimas su 2 kiemais. 1863 m. sukilėlių būriai, vadovaujami P. Červinsko, ties kaimu surengė pasalą rusų kariuomenės daliniams.

Vosgėliuose buvo žydo karčema. 1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 99 gyventojai. 1940 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet buvo 24 savininkai. Kaime veikė jaunimo dramos ratelis, kuriam vadovavo Antanas Adamonis.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vosgėlių buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys.

1949 m. kaime buvo sukurtas "Šviesos" kolūkis. 1952 m. kaimas buvo įjungtas į "Bolševiko" kolūkį, o 1964 m. – į Elmininkų bandymų stoties eksperimentinį ūkį, kuriam priklausė iki 1992 m., kol toks ūkis buvo likviduotas.

Priklauso Anykščių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, paženklintos ir prižiūrimos, likę antkapinio paminklo bei kryžiaus fragmentai.

Vosgėliuose 1898 m. gimė kariškis Juozas Butėnas, 1914 m. gimė ir gyveno tautodailininkas medžio drožėjas Jurgis Kazlauskas, išlikusi jo sodyba.