Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
KIAUŠAI
2021-01-24

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 8 kilometrų į rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Pagubrio, Dilių, Vajėšių, Bičionių, Peliuškų, Navariškių ir Grubų kaimais. Šiauriniu pakraščiu teka upelis Elmė – Šventosios kairysis intakas. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Elmininkų miško.

Yra 5 sodybos – 12 gyventojų (2001 m.), 7 gyventojai (2001 m.). Priklauso Senųjų Elmininkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas XIX a. viduryje kilo nuo čia gyvenusios Kiaušų giminės pavardės. Iki tol, o kartais ir XX a. pradžioje, vietovė buvo vadinama Kaniūkiškiu.

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 49 gyventojai. 1925 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 171,264 ha žemės padalinta 13 savininkų. Kiaušuose veikė grietinės nugriebimo punktas.

1937–1938 m. Bikūnų pradinės mokyklos Elmiškio komplektas buvo perkeltas į Kiaušų kaimą, mokytoju paskirtas Stasys Šlapšys. 1938–1939 m. čia dirbo mokytoja Veronika Didžiokaitė. Vėliau mokykla uždaryta.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kiaušų buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. vasario 20 d. kaimas kartu su Grubais, Navariškiais ir Elmiškiu buvo įjungtas į Žemaitės kolūkį, vėliau 1950–1976 m. priklausė "Bolševiko" kolūkiui, 1976–1992 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Anykščių parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, laidojimo ženklų nelikę.

Kiaušuose išlikęs Jono Kuprionio gimtasis namas 1991 m. paženklintas medine drožinėta atminimo lenta su įrašu: "Šiame name 1901.08.03. gimė miškininkas, "Mūsų girių" redaktorius, profesorius Jonas Kuprionis".

Kiaušuose (Kaniūkiškyje) 1846 m. gimė matininkas verslininkas Vincentas Puodžiūnas, 1884 m. – vargonininkas ir chorvedys Stasys Puodžiūnas, 1901 m. – miškininkas Jonas Kuprionis, 1921 m. – mokslininkas inžinierius hidrotechnikas Jonas Gražys, 1923 m. – kunigas Alfonsas Gražys, 1927 m. – muzikantas vargonininkas Antanas Gražys.