Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
ŽAŽUMBRIS
2020-11-20

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 4,5 kilometro į rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Bičionių, Meliaušiškio ir Keblonių kaimais, Anykščių viensėdžiu, įsikūręs abipus siaurojo geležinkelio Anykščiai–Rubikiai linijos ir abipus kelio Anykščiai–Rubikiai. Kaimą kerta upė Anykšta – Šventosios kairysis intakas.

Yra 2 sodybos – 9 gyventojai (2001 m.), 4 gyventojai (2011 m.). Priklauso Keblonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Pagal 1789 m. Ukmergės pavieto (apskrities) seniūnijų inventorių minimas Bičionių kaimo Žažumbrio (Žežumbrio) užusienis.

Pagal 1856 m. Anykščių valstybinio dvaro inventorių Bičionių kaime buvo netiesiogiai paminėti Žažumbrio užusieniai, kuriuose gyveno: Silvestras Maldeikis (pirmajame), Mykolas Karvelis ir Pranciškus Karvelis (antrajame), Justinas Rukša (trečiajame) bei Juozapas Valiukonis (ketvirtajame).

XIX a. antrojoje pusėje, kažkada po baudžiavos panaikinimo Juozapas Maldeikis, Justino sūnus, Žažumbryje planavo statyti malūną ant Anykštos.

1923 m. kaime buvo 7 sodybos – 45 gyventojai.

1949 m. vasario 11 d. Žažumbrio ir Keblonių kaimuose buvo sukurtas "Anykščių šilelio" kolūkis. Kaimas priklausė šiam vis stambinamam kolūkiui iki 1992 m., kol ūkis iširo.

1950–1951 m. Žažumbrio kaime ant Anykštos upelės buvo pastatyta tarpkolūkinė Žažumbrio hidroelektrinė, tiekusi elektros energiją kolūkio objektams ir veikusi keliolika metų iki masinės elektrifikacijos.

Priklauso Anykščių parapijai (1933 m. kaimo gyventojai atsisakė pereiti į steigiamą Burbiškio parapiją). Kapinių nebuvo.

Savivaldybės saugomas (nuo 2003 m.) gamtos paveldo objektas (nuo 2006 m., identifikavimo kodas 0310505010148) Žažumbrio ąžuolas auga Anykščių girininkijos 534 kvartalo 20 sklype atokiau nuo kitų medžių prie siaurojo geležinkelio sankasos. Tai paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), kuriam yra daugiau kaip 200 metų, vienkamienio medžio aukštis 24 metrai, kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – 5,37 metro. Ąžuolas ir prie jo įrengta poilsiavietė populiari tarp keliautojų, atvykstančių siauruoju geležinkeliu.

Žažumbryje 1938 m. gimė mokslininkas inžinierius informatikas Valentinas Černiauskas, 1950 m. – jūrininkas laivavedys Stasys Šenavičius.