Jurgis GOGELIS
  Gimimo data: 1873-04-20
Gimimo vietovė: Gerkonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas bažnyčios statytojas

2018-07-02   |   Spausdinti

Gimimo data nustatyta pagal Debeikių parapijos krikšto metrikų įrašą. Kitur minimas kaip gimęs 1873 m. balandžio 23 d., pagal naująjį kalendorių – 1873 m. gegužės 5 d.

Tėvai: Dominykas Gogelis ir Veronika Gražytė-Gogelienė – valstiečiai žemdirbiai.

1873 m. balandžio 22 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Adomas Bersėnas, krikštatėviai buvo valstiečiai Juozapas Baleišis ir Rozalija Baliūnaitė.

1887–1890 m. mokėsi Palangos progimnazijoje. 1892 m. Liepojoje (Latvija) eksternu išlaikė keturių gimnazijos klasių baigimo egzaminus. 1892–1897 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1897 m. birželio 17 d. J. Gogelis buvo įšventintas kunigu.

1897–1902 m. jis tarnavo vikaru Tauragnuose (Utenos r.), kur talkino klebonui Juozapui Ordai.

1902–1907 m. J. Gogelis buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras, talkino klebonui Jurgiui Rupkai. Perkeltas 1907 m. balandį, 1907–1910 m. jis tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaru, talkino klebonui Juozapui Vembrei.

1910–1912 m. jis buvo Upninkų (Jonavos r.) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

1912–1930 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Gogelis tarnavo Žiobiškio (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu. Perėmęs anksti mirusio klebono Vincento Zapkaus (1868–1912) nebaigtą įrengti naują Žiobiškio bažnyčią, jis tęsė ir užbaigė jos įrengimo darbus, 1913 m. pastatė du šoninius altorius, sakyklą, bažnyčios suolus, parapijiečių aukomis įsigijo jai liturginių rūbų bei indų. 1922 m. birželio 15 d. jo rūpesčiu Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius konsekravo naująją bažnyčią Šv. arkangelo Mykolo titulu. Jo pastangomis bažnyčios šventorius ir kapinės buvo aptverti mūrine tvora.

Nuo 1927 m. Žiobiškyje J. Gogelis būrė pavasarininkų, angelaičių, moterų, moterų tretininkių religines organizacijas. Jis buvo Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono Žiobiškio skyriaus dvasios vadas. Jo iniciatyva bažnyčia turėjo chorą ir dūdų orkestrą.

Gyvenimo pabaigoje sunkiai sirgo, jį pavaduoti nuo 1930 m. vasario 10 d. buvo paskirtas vikaras adjutorius Povilas Paškevičius.

Mirė 1930 m. liepos 17 d. Žiobiškyje (Rokiškio r.). Palaidotas Žiobiškio bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina paminklas-plokštė.