Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Veronika BAREIKIENĖ
2019-07-17

Vardas: Veronika
Pavardė: BAREIKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Latvytė
Gimimo data: 1918-05-16
Gimimo vieta: Saliečių k. (Ukmergės r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių ir istorijos mokytoja


Tėvas Pranas Latvys.

Mokėsi Tatkūnų (Ukmergės  r.) pradžios mokykloje, baigė 7 klases Ukmergės valstybinėje gimnazijoje. Baigė Ukmergės mokytojų seminariją, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

1943–1944 m. dirbo Varžų (Ukmergės r.) pradinėje mokykloje mokytoja, 1944–1945 m. buvo Siesikų (Ukmergės r.) pradinės mokyklos, 1945–1946 m. – Davidiškių (Ukmergės r.) pradinės mokyklos mokytoja. 1946–1947 m. ji dirbo Balninkų (Molėtų r.) progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

1947–1950 m. V. Bareikienė buvo Kurėnų (Ukmergės r.) trijų komplektų pradinės mokyklos vedėja, kol dėl konflikto su vietiniais laisvės gynėjais buvo priversta keisti darbą. Perkelta 1950 m. sausį, iki 1950 m. rugsėjo ji buvo Panoterių (Ukmergės r.) septynmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 1950–1952 m. ji dirbo Taujėnų (Ukmergės r.) septynmetės mokyklos mokytoja.

1952–1974 m. ji dirbo Kavarsko (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, kol išėjo į pensiją.

1965 m. V. Bareikienė neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo istorijos ir visuomenės mokslo mokytojos išsilavinimą.

1975–1985 m. ji dirbo pavaduojančiąja istorijos ar pradinių klasių mokytoja įvairiose Anykščių rajono mokyklose: Kavarsko vidurinėje (1975 m. spalis), Svirnų pradinėje (1976 m. sausis–kovas), Janušavos pradinėje (1979 m. sausis – 1980 m. gegužė), Antalinos pradinėje (1981 m. sausis–liepa), Piktagalio pradinėje (1981 m. lapkritis–gruodis, 1984 m. lapkritis ir 1985 m. kovas–balandis), Levaniškių pradinėje (1982 m. vasaris), Dvarelių pradinėje (1982 m. balandis–gegužė), Raguvėlės aštuonmetėje (1982 m. rugsėjis – 1983 m. rugpjūtis), Repšėnų pradinėje (1982 m. lapkritis–gruodis), Juostininkų aštuonmetėje (1984 m. spalis), Leliūnų pradinėje (1985 m. lapkritis–gruodis).

1977 m. spalį ji laikinai dirbo Kavarsko vaikų lopšelio-darželio vedėja, 1978 m. vasarį–rugpjūtį buvo Aulelių pagalbinės mokyklos-internato auklėtoja. 

V. Bareikienė dalyvavo visuomeninėje veikloje, 1953–1963 m. buvo Kavarsko vidurinės mokyklos partinės organizacijos sekretorė. Ji buvo Kavarsko miesto neetatinė politinio švietimo kabineto vedėja, globojo mokyklos Raudonojo Kryžiaus būrelį.

V. Bareikienė buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą Didžiajame tėvynės kare" (1947 m.) ir Darbo veterano medaliu (1974 m.), Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo garbės raštu (1954 m.).

Laisvalaikiu mėgo skaityti lietuvių literatūrą, domėjosi kinu, dirbo sode.

Susituokė iki 1958 m., vyras Edvardas Bareikis (1906–1997). Liko našlė. Duktė Laima Bareikytė-Skendelienė – pedagogė pradinių klasių mokytoja.

Mirė 2003 m. Kavarske (Anykščių r.). Palaidota Kavarsko kapinėse šeimos kape.