Aldona Janina MURMIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pliupelytė
Gimimo data: 1933-04-08
Gimimo vietovė: Kunigiškių I k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos mokytoja, visuomenininkė, kraštotyrininkė

2023-03-07   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Pliupelis (1888–1986) – pedagogas, švietėjas, ir Cecilija Vanagaitė-Pliupelienė (1890–?) iš Kapčiuškių. Broliai ir seserys: Eduardas Pliupelis-Pilis (1918–1978) – inžinierius statybininkas, emigrantas JAV, 1949–1957 m. politinis kalinys Magadane, Genovaitė Pliupelytė-Vanagienė (1919–2012) – gydytoja odontologė, Elvyra Pliupelytė (1921–2016) – mokslininkė agrochemikė, laisvės gynėja, 1950–1955 m. politinė kalinė Magadane, Leonas Pliupelis (1924–1997) – inžinierius mechanikas ir Vitalija Pliupelytė-Tamulevičienė (g. 1930 m.) – pedagogė pradinių klasių mokytoja, kultūros organizatorė.

Augo Butėnuose (Anykščių r.), mokėsi Butėnų pradinėje mokykloje, 1951 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą.

1951–1959 m. A. Pliupelytė-Murmienė dirbo Ignalinos rajono mokyklose pradinių klasių mokytoja. Nuo 1951 m. ji buvo Poringio, paskui Paversmio pradinių mokyklų mokytoja, vėliau dirbo Budnikų septynmetėje mokykloje, o iki 1959 m. – Kajatų septynmetėje mokykloje mokytoja.

1959–1960 m. A. Murmienė buvo Gečionių (Anykščių r.) septynmetės mokyklos mokytoja, po mokyklos pertvarkymo 1960–1962 m. dirbo Gečionių aštuonmetėje mokykloje mokytoja.

1961 m. ji neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1962–1986 m. A. Murmienė dirbo Žaliosios (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, po įstaigos pertvarkymo 1986–1987 m. buvo Žaliosios nepilnosios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Likvidavus šią mokyklą, 1987–1988 m. ji dirbo Svėdasų vidurinėje mokykloje pavaduojančiąja lietuvių kalbos mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Ji dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo aktyvi "Žinijos" draugijos lektorė, I. Mičiurino kolūkio (Butėnai) moterų tarybos pirmininkė, Butėnų etnografinio teatro įkūrėja ir vadovė.

Senatvę leidžia Vilniuje.

A. Murmienė parengė ir išleido knygą "Butėnų kaimo šviesuoliai : biografijų ir prisiminimų knyga" (2012 m.).

Ji buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.).

Mokytojos A. Murmienės gyvenimas ir veikla pristatoma Raimondo Guobio kraštotyros apžvalgoje "Žalioji: 1977-ųjų tvistas : Žaliosios aštuonmetės mokyklos istorija ir nepaprastieji 1977 metai..." (2022 m.).

Ištekėjo apie 1955 m., vyras Vladas Murma (1933–2004) – pedagogas matematikos ir darbų mokytojas. Liko našlė. Vaikai: Danguolė Murmaitė (g. 1956 m.) – psichologė, Virginija Murmaitė-Ščiavinskienė (g. 1958 m.) – dailininkė restauratorė ir Kęstutis Murma (g. 1962 m.) – technikas mechanikas.