KARČIAI
  Gretimos vietovės:
BAREIŠĖLIAI | BAREIŠIAI | DAUGULIAI | GEČIONYS (Troškūnų) | GIRELĖ (Andrioniškio) | KAUPINIŠKIAI | KIAUŠAGALYS | PAGRIEŽIAI | RUDŽIONYS |

2018-11-27   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 9 kilometrų į rytus nuo Troškūnų. Ribojasi su Rudžionių, Bareišių, Pagriežių ir Kiaušagalio kaimais, Bareišėlių, Gečionių, Girelės ir Daugulių viensėdžiais. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Rytiniu kaimo pakraščiu teka upelė Latava – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 17 sodybų – 41 gyventojas (2001 m.), 34 gyventojai (2011 m.). Priklauso Latavėnų seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Karčiuose yra Karčių, Palatavio ir Žvyro gatvės.

Karčiai minimi 1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių dvarų, bajorkaimių, kaimelių generaliniame rejestre. Karčių bajorkaimis priklausė ponams Vaišvilams ir Šveikauskams, čia buvo 5 bajorų sodybos, 4 valstiečių kiemai ir karčema.

1923 m. kaime buvo 9 sodybos – 40 gyventojų. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 272,63 ha žemės. Karčių kaime XX a. 3-ajame dešimtmetyje Juozas Jazokas nusipirko 115 ha žemės iš Žalkausko ir vėliau įkūrė pieninę, savo ūkyje laikė didelę avių bandą.

1919 m. Karčių pradžios mokykla veikė išnuomotose patalpose, joje dirbo mokytojas Petras Petkūnas, mokėsi 54 vaikai. 1922–1923 m. mokykla veikė Viktoro Duraso išnuomotose patalpose, I–III skyriuje mokėsi 38 mokiniai, dirbo mokytojas Vincas Petkevičius. 1925–1926 m. Karčių pradžios mokykla buvo perkelta į Rudžionių kaimą, tuomet veikė I–III skyriai, mokytojavo Emilija Slučkaitė.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Karčių buvo ištremti į Sibirą 8 asmenys. 1946 m. gruodžio 2 d. Kaupiniškiuose partizanai, įtardami išdavyste, nužudė valstiečių Žąsinų šeimą, kartu su tėvais, seserimi ir brolio šeima tą dieną žuvo ir Karčių kaimo valstietis Povilas Žąsinas (1911–1946) su žmona Ona Talutyte-Žąsiniene (1923–1946).

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Pažangos" kolūkį, nuo 1960 m. priklausė Troškūnų tarybiniam ūkiui, "Aukštakalnio" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Troškūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę. Verslininko Virginijaus Strolios iniciatyva senkapis 2008 m. buvo sutvarkytas ir paženklintas stogastulpiu su Jėzaus Nazariečio skulptūra ir dviem angelais (autorius – tautodailininkas Valentas Survila). Ant jo pritvirtinta atminimo lentelė liudija apie 25 vietinius žmones, mirusius ir palaidotus 1826–1847 m.

Karčiuose 1923 m. gimė pedagogė pradinių klasių mokytoja Janina Vaišvilaitė-Jokantienė.