VAIDEVUČIAI
  Gretimos vietovės:
MACKELIŠKIAI | MALGAŽATAVA | MIŠKINIAI (Kavarsko) | PIKTAGALYS (Kavarsko) | REPŠĖNAI |

2013-11-02   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Repšėnų, Miškinių, Piktagalio, Malgažatavos ir Mackeliškių kaimais. Įsikūręs abipus kelio Kavarskas–Traupis. Kaime išteka upelis Čižupys – Pienios dešinysis intakas.

Yra 12 sodybų – 20 gyventojų (2001 m.), 14 gyventojų (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1927 m. įvykdžius Repšėnų dvaro parceliaciją, Lietuvos kariuomenės savanoriai gavo dvaro žemės ir įsikūrė Vaidevučių kaime. Kaime veikė grietinės nugriebimo punktas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vaidevučių buvo ištremta į Sibirą 18 asmenų. 1948 m. gegužės 22 d. į Mano rajoną (Krasnojarsko kraštas, Rusija) išvežta 5 asmenų Jagėlų šeima: Jonas Jagėla (1863–1959), jo žmona Marijona Jagėlienė (1870–1949), jų vaikai Stasys Jagėla (g. 1915 m.) ir Valerija Jagėlaitė (1915 – po 2000) bei marti Genė Jagėlienė (g. 1920 m.).

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Tarybinės dainos" kolūkį, vėliau priklausė "Nevėžio", "Stalino vėliavos", "Pavasario", "Gintaro" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Traupio parapijai. Kapinių nebuvo.