VAIŠVILIŠKIAI (Anykščių)
  Gretimos vietovės:
ABROMIŠKIS | DVARELIAI | JUODŽIAI | PASUSIENYS | VAIVADIŠKIAI | VETYGALA | ZAVIESIŠKIS |

2020-01-27   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 13 kilometrų į pietvakarius nuo Anykščių. Ribojasi su Vaivadiškių, Abromiškio, Pasusienio, Zaviesiškio, Vetygalos, Dvarelių ir Juodžių kaimais. Įsikūręs abipus krašto kelio Anykščiai–Ukmergė. Pietvakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Susienos – Šventosios dešiniojo intako.

Yra 9 sodybos – 30 gyventojų (2001 m.), 25 gyventojai (2011 m.). Priklauso Pagirių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 11 sodybų – 69 gyventojai. 1936 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 124,70 ha žemės padalinta 20 savininkų. Tarpukaryje kaime veikė grietinės nugriebimo punktas.

1918 m. lapkričio 1 d. pradėjo veikti Vaišviliškių pradžios mokykla. 1919–1920 m. išnuomotose patalpose su I–III skyriais dirbo mokytoja Sofija Kiškytė (1897–1972) – prelato Stanislovo Kiškio sesuo. 1925–1926 m. Vaišviliškių pradžios mokykloje ėmė veikti antras komplektas. Nuomojamose patalpose su I–IV skyriais dirbo Sofija Kiškytė ir Agota Gervytė. 1926–1927 m. mokykloje mokėsi 58 moksleiviai. 1929–1930 m. Vaišviliškių pradžios mokyklos vedėju dirbo mokytojas Antanas Janukėnas. Jam vadovaujant, 1930 m. mokykla buvo perkelta į Zaviesiškį.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vaišviliškių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į J. Janonio kolūkį, vėliau priklausė "Laisvės" kolūkiui, Ažuožerių sodininkystės tarybiniam ūkiui, Ažuožerių sodininkystės kolūkiui, kol 1992 m. ūkis iširo.

Kaimas priklausė Anykščių parapijai, nuo XX a. pirmosios pusės priklauso Dabužių parapijai. Kapinių nebuvo.

2005 m. Vaišviliškių kaime, prie Susienos upelio, buvo pastatytas paminklas – akmeninis kryžius ant masyvaus lauko riedulių mūro postamento, žymintis Ąžuolo, Jaguaro ir Čigono būrių 19 partizanų žūties 1946 m. sausio 17 d. vietą. Postamente akmens plokštėse iškalti įrašai: "Šiuose Susienos ir Pienės upelių / kloniuose 1946.01.17 žuvę Algimanto / apygardos partizanai:" ir "Vincas Vėbra / Stasys Čiukšys / Jonas Misiūnas / Juozas Kolumba / Bronius Pivoras / Povilas Žvironas / Povilas Vanagas / Stasys Morkūnas / Antanas Budreika / Edmundas Urbonas / Marijonas Čiukšys / Edvardas Miškinis / Juozas Sapkauskas / Pranas Vilčiauskas / Antanas Didžpetris / Alfonsas Satkauskas / Antanas Navašinskas / Nežinomas partizanas.". 

Vaišviliškiuose 1864 m. gimė medžio drožėjas ir kryždirbys Petras Blažys (1864–1924), 1921 m. – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Alfonsas Juodis-Rickus, 1943 m. – miškininkas mokslininkas Rimvydas Gabrilavičius