Veronika KULIEŠIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kairytė
Gimimo data: 1888-02-21
Gimimo vietovė: Ažupiečiai, Anykščiai »

Trumpai:
Liaudies dainininkė (mecosopranas)

2018-07-31   |   Spausdinti

Seneliai: Pranciškus Kairys (1798–1880) ir Kristina Kiaušaitė-Kairienė (apie 1827 – apie 1900). Tėvai: Feliksas Kairys (1855–1925) – knygnešys, švietėjas, ir Juozapota Rimkutė-Kairienė (1861–1947) – žemdirbė, liaudies dainininkė. Seserys: Rozalija Kairytė (1892–1971) – liaudies dainininkė, Emilija Kairytė-Petronienė (1896–1981) – liaudies dainininkė, Anelė Kairytė-Bajorienė (1898–1988) – pedagogė, liaudies dainininkė, Monika Kairytė-Jankauskienė (1904–1976) – pedagogė, liaudies dainininkė, brolis Pranciškus Kairys (1890–1956) – emigrantas JAV. Broliai Klemensas Kairys (1883–1887) ir Jonas Kairys (1886–1886) bei sesuo Izabelė Kairytė (1900–1902) mirė vaikystėje. Pusbrolis (motinos  brolio sūnus) Antanas Rimkus (1887–1952) – politikas ir savivaldos organizatorius.

1888 m. vasario 23 d. Anykščių bažnyčioje ją pakrikštijo vikaras Antanas Čepas, krikštatėviai buvo Pranciškus Rimkus ir Kotryna Kiaušienė, Jono Kiaušo žmona.

Vaikystėje augino seseris ir brolį, baigė Anykščių rusišką dviklasę pradžios mokyklą, vėliau mokėsi amatų – austi ir megzti.

Nuo vaikystės iki vedybų V. Kairytė giedojo Anykščių bažnyčios chore, turėjo gerą balsą – mecosopraną. Jaunimo pasilinksminimais ji nesidomėjo, buvo išdidi, darbšti ir dalykiška.

Ištekėjusi V. Kuliešienė 1910–1914 m. gyveno Anykščiuose ir Švenčionėliuose, o Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rytus, 1914–1920 m. gyveno Maskvoje (Rusija) ir Ukrainoje, kur tuo metu dirbdavo jos vyras.

1920 m. grįžusi į Lietuvą, ji su šeima kiek laiko gyveno Panevėžyje, vėliau įsikūrė Anykščiuose, kur ir liko iki gyvenimo pabaigos.

Ištekėjo 1911 m. sausį Anykščiuose, vyras Pranciškus Kuliešius (1876–1942) – geležinkelininkas. Liko našlė. Duktė Rozalija Kuliešaitė-Lukoševičienė (1913–1982) – gydytoja odontologė, sūnūs: Pranas Kuliešius (1917–2003) – vaistininkas, Kazimieras Kuliešius (1927–2007) – pedagogas. Dar viena duktė Bronislava Kuliešaitė (1915–1915) mirė kūdikystėje.

Mirė 1944 m. spalio 11 d. Panevėžio ligoninėje – neišgyveno po sužalojimo skeveldromis Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai Raudonoji armija apšaudė Anykščius. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse Kairių šeimos kape. Kapą ženklina originalus akmeninis skultūrinis paminklas su įrašais metalinėse lentelėse (autorius – tautodailininkas Algis Marijonas Ladiga).