PAGOJĖ (Anykščių)
  Gretimos vietovės:
KLIMIŠKIAI | KRIVINSKAI | LIŽAI | PENIANKAI (Andrioniškio) | VIKONYS (Anykščių) |

2019-05-07   |   Spausdinti

Viensėdis Anykščių seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Anykščių. Ribojasi su Peniankų, Krivinskų, Vikonių, Ližų ir Klimiškių kaimais. Į vakarus nuo viensėdžio yra Pagojės tvenkinys. Vakariniu viensėdžio pakraščiu eina krašto kelias Anykščiai–Panevėžys, šiauriniu – siaurojo geležinkelio Anykščiai–Panevėžys linija, čia yra jų sankirta.

Yra 2 sodybos – 2 gyventojai (2000 m.), viensėdis likęs negyvenamas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Piktagalio seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1922 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet buvo 60,14 ha padalinta 2 savininkams. 1923 m. kaime buvo 2 sodybos – 17 gyventojų.

1944 m. liepos 14 d. ties Pagoje įvyko pirmasis Anykščių krašte lietuvių ginkluoto šaulių būrio ir sovietinės kariuomenės dalinių susirėmimas. Čia 16 partizanų iš Anykščių ir Švenčionių susišaudė su 5 rusų tankais, kurie buvo surengę pasalą vokiečių traukiniui. Apšaudomi iš patrankų ir kulkosvaidžių tiek rusų, tiek ir vokiečių iš priartėjusio traukinio, partizanai be nuostolių pasitraukė Troškūnų link.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į kolūkį "Draugystė", vėliau priklausė "Švyturio" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Iki 1989 m. ties Pagojės ir Ližų kaimo riba buvo mažytis apie 1 ha ploto Pagojės ežerėlis. "Švyturio" kolūkiui (pirmininkas – Jokūbas Kęstutis Žigas) įrengus Palminio upelio užtvanką ir 1990 m. išliejus tvenkinį, ežerėlis liko užlietame plote, o visas dirbtinis vandens  telkinys pavadintas Pagojės tvenkinio vardu (hidrologinis Nr. 12250190). Jo ilgis 1,5 km, plotis 0,32 km, plotas 27,4 ha. Šiauriniame tvenkinio krante 2014 m. įrengta poilsio zona – paplūdimys ir vandenlenčių parkas "WakePond" su viena ilgiausių vandens čiuožyklų po atviru dangumi Lietuvoje. Tvenkinys žuvingas, naudojamas mėgėjiškai žūklei.

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.

Toje vietoje, kur 1944 m. vasarą įvyko susirėmimas tarp Lietuvos šaulių ir sovietinio karinio dalinio karių, 1994 m. liepą Anykščių šaulių kuopos vado Eligijaus Smetonos iniciatyva buvo pastatytas atminimo akmuo su įrašu: "Šioje vietoje 1944 metais liepos 14 d. kovėsi Anykščių ir Švenčionių šaulių savanorių būrys su antrąkart Lietuvą okupuojančia raudonąja armija".

Pagojėje 1908 m. gimė agronomas ir pedagogas Mykolas Juodviršis, 1925 m. – kraštotyrininkė ir muziejininkė Domicelė Petniūnaitė.