Loreta UZDRAITĖ
  Gimimo data: 1977-01-08
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Dailininkė grafikė, knygų dailininkė

2024-07-14   |   Spausdinti

Tėvai: Aloyzas Uzdras (g. 1946 m.) ir Janina Purlytė-Uzdrienė (1947 m.). Augo penkių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir dviem broliais, buvo vyriausia. Seserys ir broliai: Jolanta Uzdraitė-Vasiliauskienė (g. 1980 m.), Remigijus Uzdras  (g. 1983 m.), Jūratė Uzdraitė-Simanavičienė (g. 1985 m.) ir Mindaugas Uzdras (g. 1992 m.).

1984–1988 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1988–1995 m. baigė Anykščių Antano Baranausko vidurinę mokyklą. 1995–1999 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje meno mokykloje.

1999–2020 m. L. Uzdraitė gyveno, dirbo ir kūrė Vilniuje, nuo 2020 m. gyvena ir kuria Anykščiuose.

2000–2006 m. ji studijavo Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamosios dailės fakulteto Grafikos katedroje, pas profesorių Alfonsą Žvilių mokėsi knygos meno, įgijo menų magistrės išsilavinimą.

2004–2005 m. L. Uzdraitė dirbo Rusų galerijoje dizainere, 2006–2007 m. buvo bendrovės "Alinarta" dizainerė, 2007–2008 m. – laikraščio "Dialogas" maketuotoja, 2008–2009 m. – uždarosios akcinės bendrovės "Vaistų žinios" maketuotoja. 2009 m. ji pusmetį buvo leidyklos "Šviesa" meninė redaktorė.

2012–2019 m. L. Uzdraitė dirbo Lietuvos dailės muziejaus filiale Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre. 2012–2014 m. ji buvo šio centro skaitmenintoja-dizainerė, 2014–2016 m. dirbo Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja, 2016–2019 m. – vėl skaitmenintoja-dizainere.

Nuo 2019 m. iki šiol ji dirba Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Leidybos skyriuje menine redaktore-dizainere.

Nuo 2006 m. ji yra ir laisvai samdoma knygų dailininkė, kuria mažosios grafikos darbus. 2005–2006 m. ji parengė Antano Baranausko "Anykščių šilelio" iliustracijų ciklą (išleistas knyga 2015 m.), 2011 m. – lino raižinių ciklą Jono Biliūno kūrybos motyvais.

2024 m. kartu su Jolanta Rimkute ir Ramūne Pranckevičiūte ji įkūrė profesionaliojo meno galeriją "Janydžių galerija" Anykščiuose, kur eksponuoja bei parduoda ir savo kūrybą.

Pagal L. Uzdraitės grafikos kūrinius įrengta nauja A. Baranausko klėtelės gaubto ekspozicija, parengtas ir joje demonstruojamas edukacinis animacinis filmas "Klėtelės pasaka" (2017 m.).

L. Uzdraitės kūryba eksponuota parodose:

2002 m. – personalinė paroda "Grafika" Anykščių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

2003 m. – Grafikos katedros studentų kūrybos grupinė paroda Vilniaus rotušėje.

2006 m. –  grupinė paroda "Lietuviškos knygos iliustracija" Vilniaus galerijoje "Dešinė-kairė", projektas "Keliaujanti grafika".

2008 m. – personalinė paroda "Anykščių šileliui" – 150" Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje ir Vilniuje.

2012 m. – personalinė paroda "Jono Biliūno kūrinių iliustracijos" Anykščiuose, senosios špitolės languose.

2015 m. – personalinė paroda "Fragmentai" Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

2016 m. – personalinė paroda "Fragmentai" Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje.

2017 m. – kalėdinių atvirukų paroda "Kalėdiniai paveikslėliai" Vilniaus kino centro "Skalvija" kavinėje "Planeta".

2018 m. – "Lietuviški velykiniai atvirukai" Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

2022 m. – "Dėkingumo ženklai" Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

2023 m. – personalinė kalėdinių atvirukų paroda Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, "Laboratorija A 001" Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje (su Ramūne Pranckevičiūte ir Jolanta Rimkute).

Knygų dailininkės L. Uzdraitės kūrybiniai darbai – apipavidalintos knygos:

1999 m. – Algirdo Ražinsko eilėraščių knyga "Vilkmergė".

2001 m. – A. Ražinsko eilėraščių knyga "Vystančio žiedo viltis".

2002 m. – A. Ražinsko eilėraščių knyga "Vėjavartos".

2004 m. – A. Ražinsko eilėraščių knyga "Sausledis".

2005 m. – Romualdo Lankausko knyga vaikams "Liūto išvadavimas : apysaka apie liūtą Zenoną ir Augustą".

2007 m. – Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinė "Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname".

2008 m. – publicistikos rinkinio "Baltoji knyga : nūdienos šviesuolių mintys apie Lietuvą ir jos ateitį" (sudarytojas Vytautas V. Landsbergis) viršelis.

2012 m. – Justo Jasėno eilėraščių knyga "Artumų Erčios".

2013 m. – Lietuvos karų istorija-albumas "Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos : straipsnių rinkinys", genealoginis žinynas "Avižos-Avižieniai iš Anykščių ir visa giminė" (Algirdo Antano Avižienio idėja, sudarė Vijoleta Vanagienė), Rimanto Povilo Vanago mažosios prozos ir anykštėnų dailininkų kūrinių reprodukcijų albumas "Šventoji  mano dvynė", Aurelijos Almonės Akstinienės biografinis albumas "Užbūrė Alauše nuskendę varpai : dailininko Jono Rimšos atminimui".

2014 m. – pomirtinis kūrybos ir prisiminimų rinkinys "Nepažintas Jonas Daniūnas" (sudarė Romas Pačinskas), Rimanto P. Vanago knygos "Gyvenimas pagal Petrą : iš šeimos biblijos : Anykščių krašto kryždirbiui Petrui Blažiui – 150 metų" viršelis, Algirdo Ražinsko poezijos ir esė rinkinys "Saulėkalnis".

2015 m. – Antano Baranausko poema "Anykščių šilelis", Gražinos Vitartaitės tapybos darbų katalogas "Peizažo metamorfozės", Antano Žilėno knyga apie šviesuolį, lietuvybės puoselėtoją, kunigą Juozą Breivą "Kelias".

2016 m. – Rimanto Vanago ir Nerijaus Vanago biografinių apybraižų rinktinė "Anykščių fenomenas", "Juozapas Kamarauskas : dailininko, inžinieriaus architekto kūrybinis palikimas Lietuvos dailės muziejuje : kūrinių katalogas", "Viktoras Petravičius. Kūrybos koordinatės : parodos katalogas", Anykščių literatų klubo "Marčiupys" narių kūrybos sutelktinė "Marčiupys. 2016" (sudarė Algirdas Ražinskas).

2017 m. – biografinis meno albumas "Anos Krepštul gyvenimas ir kūryba", Viktorijos Daujotytės sentencijų rinkinys "Suklusimai", vieno krašto rašytojų kūrybos antologija "Anykščių glėbyje" (viršelio dailininkė), moksleivių pasakų rinkinys "Pasakos apie Anykščius".

2018 m. – Rimanto P. Vanago "Avižienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai : mokslininko Algirdo A. Avižienio gyvenimo romanas", "Miniatiūrų tapytoja Lida Meškaitytė : albumas" (sudarytojos Daiva Beliūnienė ir Marija Kuodienė), "Lietuvių liaudies menas : iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių" (sudarytojos Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Marija Kuodienė ir Irena Ūdraitė).

2019 m. – Salomėjos Nėries "Eglė žalčių karalienė" (poema), Ilonos Mažeikienės "Arbit Blatas (1908–1999)", "Vinco Svirskio mediniai stebuklai" (albumas, sudarytoja Margarita Matulytė).

2020 m. – "Vytautas Kasiulis. Metamorfozių meistras" (albumas, sudarytoja Laima Bialopetravičienė), "Anykščiuose – lietuviškasis mūsų kalnas "Laimės žiburys" (paroda ir jos leidinys, sudarytojai Dalia Tarandaitė ir Vytautas Balčiūnas), Vytauto Šaikaus "Asmens tapatybės ir kelionės dokumentai Lietuvoje: pasai, asmens liudijimai, pažymėjimai".

2021 m. – Rimanto P. Vanago "Anykščių dantiraštis : atsisveikinimui" (dokumentinė poema apie Anykščių žydų likimą), "Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmetis: "Išmintis pasiteisina savo darbais" Mt 11, 19" (paroda ir jos leidinys, sudarytojai Vytautas Balčiūnas, Rita Babelienė ir Dalia Tarandaitė).

2022 m. – Pasaulio anykštėnų bendrijos jubiliejinis albumas Jono Junevičiaus ir Rimanto P. Vanago "Pasaulio Anykščiai", "Valdovai Anykščiuose : nuo Kazimiero Jogailaičio iki Zigmanto Vazos" (Dalios Tarandaitės ir Simono Matulevičiaus straipsnių rinkinys), Anykščių rajono savivaldybės reprezentacinis kalendorius "Anykščiai 2023".

2023 m. – biografinė knyga apie Aldoną Daugilytę "Aldutė", Rimanto P. Vanago dokumentinė proza "Iš vieno grumsto".

2024 m. – Rimanto P. Vanago dokumentinė proza "Nijolė Lituana".

Savo kūrybą ji pristato asmeninėje interneto svetainėje https://loretauzdraite.art/.

L. Uzdraitė pelnė Gražiausios 2015 m. knygos konkurso diplomą vaikų ir jaunimo knygų teminėje grupėje už apipavidalintą A. Baranausko "Anykščių šilelį".

Ištekėjo 2020 m., vyras Romas Pačinskas (g. 1964 m.) – sporto organizatorius ir visuomenininkas.