Irena GUOBIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Andriuškevičiūtė
Gimimo data: 1936-03-12
Gimimo vietovė: Gurskų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, literatė poetė, visuomenininkė

2017-10-12   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Andriuškevičius (1904–1989) ir Uršulė Binkytė-Andriuškevičienė (1902–1995) – žemdirbiai valstiečiai, turėjo 8 ha žemės. Augo dviejų vaikų šeimoje, buvo jaunylė. Brolis Teofilis Andriuškevičius (1928–2012) – meistras geležinkelininkas. Pusbrolis (motinos brolio sūnus) Danielius Binkys (g. 1935 m.) – pedagogas ir žurnalistas.

1943–1947 m. mokėsi Gurskų pradinėje mokykloje, 1947–1954 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais dainavo moksleivių chore, šoko tautinių šokių ratelyje, piešė. 1954–1956 m. mokėsi Panevėžio pedagoginėje mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. Šioje mokykloje ji taip pat dainavo chore, buvo atsakinga už sieninės spaudos apipavidalinimą.

1956–1957 m. I. Andriuškevičiūtė dirbo Gečionių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. 1957 m. rugsėjį–gruodį ji buvo Latavėnų (Anykščių r.) septynmetės mokyklos mokytoja ir vyriausioji pionierių vadovė. 1957–1958 m. ji dirbo Troškūnų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, 1958–1960 m. – Surdegio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. 

1960–1989 m. I. Guobienė gyveno Butėnuose (Anykščių r.), o nuo 1989 m. iki šiol – Svėdasuose (Anykščių r.). 1960–1969 m. ji dirbo Butėnų pradinės mokyklos mokytoja ir šios mokyklos vedėja, kol ši mokykla buvo likviduota. 1969–1982 m. ji buvo Žaliosios (Anykščių r.) aštuonmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja, 1982–1992 m. – Svėdasų vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Mokyklose ji vadovavo vaikų chorui, buvo surinkusi tautinių šokių kolektyvą. Dabar ji dalyvauja Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus folkloro kolektyve.

I. Guobienė yra literatė, nuo jaunystės dalyvaudavo literatų būreliuose, eiliuodavo posmelius vaikų vaidinimams, sveikinimams ir pamokoms. Ji yra Svėdasų bibliotekos literatų klubo "Sietuva" narė. Jos kūryba publikuota rinkiniuose: "Mėnulio taku" (1997 m.), "Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname" (2007 m.) ir kituose. Ji iliustravo Petronėlės Dagytės kūrybos knygelę "Augau augau ir užaugau" (2007 m.).

I. Guobienė apdovanota Svėdasų seniūnijos įsteigta Mažąja Vaižganto premija už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui (2009 m.), buvo pirmoji šios premijos laureatė.

Laisvalaikiu mėgsta meno saviveiklą, rankdarbius: siuvinėja, mezga, neria, karpo.

Ištekėjo 1960 m. rugpjūčio 14 d., vyras Antanas Guobis (1932–1994) iš Jononių – raštininkas, vairuotojas. Liko našlė. Sūnūs: Raimondas Guobis (g. 1962 m.) – muziejininkas, kraštotyrininkas, Arūnas Guobis (g. 1966 m.) – agronomas ir Darius Guobis (g. 1977 m.).

Išsami I. Guobienės biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).