AŽUPIEČIAI
  Gretimos vietovės:
ANYKŠČIAI | GYLIAI | MIGDOLIŠKIS | NIŪRONYS | ŠEPETIŠKIS | ŠIEKŠTELIAI | VĖJELIŠKIAI | VIKONYS (Anykščių) |

2017-09-03   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 2 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Anykščių. Ribojasi su Anykščių miestu, Šiekštelių, Gylių, Migdoliškio, Vikonių, Šepetiškio ir Vėjeliškių kaimais. Šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Šventosios upės, kitame jos krante – Niūronių kaimas. Per kaimą teka upelis Šiekštupys – Šventosios dešinysis intakas, čia yra jo ištakos. Kaimą kerta ir upelis Valaukis – Šventosios dešinysis intakas. Per kaimą eina siaurojo geležinkelio Anykščiai–Panevėžys linija. Pietiniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie krašto kelio Anykščiai–Panevėžys.

Buvo 334 gyventojai (2001 m.), vėliau dalis teritorijos priskirta Anykščių miestui, gyventojų skaičius sumažėjo, 24 gyventojai (2011 m.). Priklauso Vikonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Iki XX a. pradžios Ažupiečių kaimas buvo Anykščių miesto vakarinis priemiestis, nuo miesto atskirtas Šventosios vaga. Kaimo ūkis buvo glaudžiai susietas su miesto kaimynyste. XX a. pradžioje, Anykščių miestą pradėjus skirtyti į vienkiemius, Ažupiečiuose kūrėsi iš miesto ūkininkauti pasitraukiančios šeimos.

Ažupiečių kaimo rytinė dalis įsiliejo į Anykščius 1925 m., kai Anykščių valsčiaus valdyba patvirtino Anykščių miestelio plano schemą (parengė Mikas Andrijauskas), kurioje fiksuotos naujos miestelio ribos: geležinkelio linija, "Ažupiečių ir Jurzdikos sodžiais, žydų kapinėmis, Kęstučio, Rubikių, Būgos ir Kalnų gatvėmis".

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Nugalėtojo" kolūkį, 1951–1970 m. priklausė "Draugystės" kolūkiui, dar kartą sustambinus ūkius, 1970–1991 m. priklausė "Švyturio" kolūkiui, kol šis iširo.

Ažupiečių kaimo teritorijoje XX a. antrojoje pusėje toliau plėtėsi Anykščių miestas, jo laukuose pastatytas Kolūkiečių (dabar – Gedimino) gatvės nuosavų namų kvartalas, įsikūrė miesto infrastruktūros įmonės. Apie 1975 m. Ažupiečių kaimo laukai buvo melioruojami, tuo metu sunaikinta dauguma senųjų kaimo sodybų.

Ažupiečių kaimo vakarinėje dalyje buvo pastatytas Anykščių profesinės technikos mokyklos (dabar – Anykščių technologijos mokykla) kompleksas ir daugiabučių namų kvartalas. Ši teritorija XXI a. pradžioje priskirta Anykščių miestui. 

Priklauso Anykščių parapijai. Kapinių nebuvo.

Ažupiečiuose 1853 m. gimė knygnešys, švietėjas Feliksas Kairys, 1857 m. – žemdirbys ūkininkas Kazimieras Kairys, 1860 m. – dainininkė, žemdirbė Marijona Kairytė-Pukenienė, 1886 m. – dainininkė Veronika Kairytė-Kuliešienė, 1892 m. – dainininkė, tautodailininkė Rozalija Kairytė, 1896 m. – dainininkė Emilija Kairytė-Petronienė, 1898 m. – pedagogė, dainininkė Anelė Kairytė-Bajorienė, 1904 m. – pedagogė, dainininkė Monika Kairytė-Jankauskienė, 1913 m. – gydytoja odontologė Rozalija Kuliešaitė-Lukoševičienė, 1925 m. – pedagogė Valerija Žemaitytė, 1929 m. – mokslininkas inžinierius mechanikas Algirdas Eduardas Čižas ir inžinierius kelininkas Henrikas Boleslovas Jackevičius.